• slide

    IndustriAutomation erbjuder kunskapsbaserade tjänster och ledande processkunskap i kombination med avancerad teknik.

Företag i Sverige automatiserar för överlevnad

Det är viktigt att visa företag med en extremt kort planeringshorisont och ryckig produktion att det går att öka produktiviteten mycket. Med en kort pay-off.

Alla är överens om att automatisering är nödvändig för svensk industris fortlevnad och ökad konkurrenskraft. För industrin är detta självklart.

Tidigare var det svårt att på ett lönsamt och effektivt sätt automatisera produktion i små serier. Nu finns det nya möjligheter med t.ex. mobila robotsystem som klarar säkerheten utan staket.

Det är relativt enkelt att skapa en automatiserad produktion som är hållbar, konkurrenskraftig och fungerar för små serier. Många är inte ens medvetna om att det faktiskt går att automatisera småserietillverkning.

Senaste nytt
10 apr. 2017 08:41
IndustriAutomation har tillsammans med systerbolaget BEKAB tecknat ramavtal med Sandvik och Ovako. Vi behöver omgående anställa El & Automations ingenjörer.
23 nov. 2016 10:37
Termen Industrie 4.0 härstammar från Tysklands high-tech strategi för att befrämja automation av tillverkningsindustrin. Konceptet ses som en lösning för…
29 aug. 2016 08:58
IndustriAutomation behöver förstärka kontoren i Sandviken, Hofors och Hudiksvall

Industriell automation

Kraven på maskinstyrningar ökar och det ställs idag stora krav på flexibilitet. Ett system skall kunna uppdateras, oavsett var i världen det levereras. Systemen skall också höja maskinens prestanda, vara innovativa och därmed skapa konkurrensfördelar samt vara kostnadseffektiva.
Våra ingenjörer hanterar de flesta PLC-, DCS-, HMI-, SCADA- samt drivsystemen på marknaden.
Vi kan programmera robotar från
ABB och KUKA.


Elkonstruktion

Vi utför elektriska konstruktioner från idé till drifttagning. Det kan röra sig om allt från styr- och reglersystem eller kraftförsörjning till hela produktionsanläggningar.
Utifrån vår breda erfarenhet kan vi svara för projektledning, utredningar/förstudie, förfrågningsunderlag, inköpssupport, anläggningskonstruktion och riskanalyser. Vi har lång erfarenhet av de vanligaste konstruktionsverktygen.


Vision

Vi är stolta över våra framgångar och vill förbli ledande genom att leverera teknisk spetskompetens och en enastående kundfokus.
IndustriAutomation förbinder sig att fortsätta att vara förebilden för tjänster i våra befintliga och nya arenor för många år framöver.