+46 (0)26-53 21 30

IndustriAutomation erbjuder kunskapsbaserade tjänster och ledande processkunskap i kombination med avancerad teknik

Flyttar gränserna med Automation

INDUSTRIELL AUTOMATION

Kraven på maskinstyrningar ökar och det ställs idag stora krav på flexibilitet. Ett system skall kunna uppdateras, oavsett var i världen det levereras. Systemen skall också höja maskinens prestanda, vara innovativa och därmed skapa konkurrensfördelar samt vara kostnadseffektiva.

ELKONSTRUKTION

Vi utför elektriska konstruktioner från idé till drifttagning. Det kan röra sig om allt från styr- och reglersystem eller kraftförsörjning till hela produktionsanläggningar. Utifrån vår breda erfarenhet kan vi svara för projektledning.

VISION

Vi är stolta över våra framgångar och vill förbli ledande genom att leverera teknisk spetskompetens och en enastående kundfokus. IndustriAutomation förbinder sig att fortsätta att vara förebilden för tjänster i våra befintliga och nya arenor för många år framöver.

SENASTE FRÅN INDUSTRIAUTOMATION NYHETER

OM OSS INDUSTRIAUTOMATION AB

IndustriAutomation AB bildades 1994 och ingår som en del i teknikkoncernen Järnvågen AB. Inom koncernen finns även BEKAB (Bergströms Konstruktionsbyrå AB), Koproma Engineering AB och Visro AB.

Vi erbjuder kunskapsbaserade tjänster och ledande processkunskap i kombination med avancerad teknik. Vi hjälper vi våra kunder att uppnå fördelar i produktivitet, kvalitet, kostnad, hälsa, säkerhet och miljö.

2 % av vår omsättning används till utbildning av vår personal.

IndustriAutomation har mer än:
70 kunder inom 20 brancher och vi har kunskap inom 50 olika kompetensområden.

Veta Mer Kontakta Oss

IndustriAutomation AB

Högbovägen 51
811 32 SANDVIKEN