• slide

    IndustriAutomation erbjuder kunskapsbaserade tjänster och ledande processkunskap i kombination med avancerad teknik.

Företag i Sverige automatiserar för överlevnad

Det är viktigt att visa företag med en extremt kort planeringshorisont och ryckig produktion att det går att öka produktiviteten. Och det med kort pay-off.

Alla är överens om att automatisering är nödvändig för svensk industris fortlevnad och ökad konkurrenskraft. För industrin är detta självklart.

Tidigare var det svårt att på ett lönsamt och effektivt sätt automatisera produktion i små serier. Nu finns det nya möjligheter med t.ex. mobila robotsystem som klarar säkerheten utan staket.

Det är relativt enkelt att skapa en automatiserad produktion som är hållbar, konkurrenskraftig och fungerar för små serier. Många är inte ens medvetna om att det faktiskt går att automatisera småserietillverkning.

Senaste nytt
21 aug. 2019 13:05
IndustriAutomation ska leverera el-anläggning till en packningsanläggning till till Sandvik Mining and Rock Technology. Beställare är systerbolaget Koproma…
21 aug. 2019 12:51
IndustriAutomation ska leverera en ABB målnings-robot på åkbana till Sandvik Materials Technology. Beställare är systerbolaget VISRO
10 apr. 2017 08:41
IndustriAutomation har tillsammans med systerbolaget BEKAB tecknat ramavtal med Sandvik och Ovako. Vi behöver omgående anställa El & Automations ingenjörer.

Industriell automation

Kraven på maskinstyrningar ökar och det ställs idag stora krav på flexibilitet. Ett system skall kunna uppdateras, oavsett var i världen det levereras. Systemen skall också höja maskinens prestanda, vara innovativa och därmed skapa konkurrensfördelar samt vara kostnadseffektiva.
Våra ingenjörer hanterar de flesta PLC-, HMI-, samt drivsystem på marknaden.
Vi hanterar robotar från
ABB, KUKA, Yaskawa/Motoman och UR.
Vi är även duktiga på kamerateknik i industriell miljö.


Elkonstruktion

Vi utför elektriska konstruktioner från idé till drifttagning. Det kan röra sig om allt från styr- och reglersystem eller kraftförsörjning till hela produktionsanläggningar.
Utifrån vår breda erfarenhet kan vi svara för projektledning, utredningar/förstudie, förfrågningsunderlag, inköpssupport, anläggningskonstruktion och riskanalyser. Vi har lång erfarenhet av de vanligaste konstruktionsverktygen såsom ElProCad och EPlan.


Vision

Vi är stolta över våra framgångar och vill förbli ledande genom att leverera teknisk spetskompetens och en enastående kundfokus.
IndustriAutomation förbinder sig att fortsätta att vara förebilden för tjänster i våra befintliga och nya arenor för många år framöver.