top
logo
Om Du tycker att Du tillhör Framtidens Teknikkonsulter – Skicka en Spontanansökan! Inom en nära framtid kanske Vi Behöver Just Dig.

IndustriAutomation AB

IndustriAutomation tillhör Järnvågen koncernen och är ett leverantörsoberoende ingenjörsföretag inom industriell automation.

Vi erbjuder industrimarknaden allt från rådgivning till totalåtagande med funktionsansvar och har gedigna kunskaper inom projektering, konstruktion, programmering och idrifttagning.

Vår samlade erfarenhet är vår styrka.

 

 

Tisdag 13 oktober 2009 20:19

Automationsbranschen omsätter 50 miljarder kronor per år. Ändå finns det orosmoln på automationshimlen - dess representanter är rädda att för få väljer att utbilda sig till högskoleingenjörer. 

Enligt branschorganet Automation Region i Mälardalen står svensk automationsindustri för hela 10% av den globala marknaden på området. Omsättningen är totalt ca 50 miljarder kronor i de svenska automationsföretagen. Det är en stor kakbit, men ändå vet få vad en automationsingenjör gör.

- Automation är bakgrunden till de allra flesta produkter idag. Det kan förenklat jämföras med reglage och instrument i en bil. Utan dem kan du inte köra, inte bestämma vart du ska, inte hur du ska ta dig fram - det handlar med andra ord om allt som har att göra med styrning, kontroll och övervakning av en produktionsprocess, förklarar Sven-Arne Paulsson som är processledare för företagsklustret Automation Region i Mälardalen och Storstockholm.


Enligt branschen väljer allt för få studenter högskoleingenjörsutbildningar.


- Det är märkligt. Utbildningarna som finns är både spännande och kunskapsöverskridande och blandar områden som mekanik, el och elektronik, programmering och databashantering, visualisering och simulering, konstaterar Patrick Fredriksson, som är utbildad automationsingenjör och arbetar som försäljningschef på Hybrid Energy Nordic AB i Mölndal.


På Mälardalens högskola jobbar man nu med att ta fram ett nytt högskoleingenjörsprogram med fokus på processautomation. Om allt går som det ska börjar de första studenterna läsa där senast hösten 2011.

 

NyTeknik 31 mars 2009 

 

bottom