• slide

    Utifrån vår breda erfarenhet kan vi svara för projektledning, utredningar/förstudie, förfrågningsunderlag, inköpssupport, anläggningskonstruktion och riskanalyser.

OM OSS

IndustriAutomation AB bildades 1994 och ingår som en del i teknikkoncernen Järnvågen AB. Inom koncernen finns även
BEKAB (Bergströms Konstruktionsbyrå AB), Koproma Engineering AB och Visro AB.

Vi erbjuder kunskapsbaserade tjänster och ledande processkunskap i kombination med avancerad teknik. Vi hjälper vi våra kunder att uppnå fördelar i produktivitet, kvalitet, kostnad, hälsa, säkerhet och miljö.

2 % av vår omsättning används till utbildning av vår personal.

IndustriAutomation har mer än:
70 kunder inom
20 brancher och vi har kunskap inom
50 olika kompetensområden

Några av våra kunder:

Järn- och Stålindustrin

Verkstadsindustrin

Träindustrin

Papper- & Massaindustrin

Livsmedelsindustrin

Processindustrin

Energi