+46 (0)26 - 53 21 30

Kontakta oss
Om NI vill veta mer

Feltålighetsberäkningar

Efter att riskbedömningen har fastställts för en maskin eller maskindel ska en feltålighetsberäkning utföras för att säkerställa att samtliga komponenter uppfyller gällande lagkrav. Ju högre risk desto högre krav ställs på styrsystem, givare, vakter, ventiler, processlås o.s.v.
Vi utför feltålighetsberäkningar enligt ISO 13849-1 samt IEC 62061 och är certifierade av Pilz med kvalifikationen CMSE® (Certified Machinery Safety Expert) vilket innebär att vi erhåller de kunskaper som behövs för att utföra egna feltålighetsberäkningar.

Scroll to top