+46 (0)26 - 53 21 30

Kontakta oss
Om NI vill veta mer

Riskbedömning/Säkerhet

Vi arbetar aktivt med maskinsäkerhet i våra projekt. Genom att anlita oss får du tillgång till vår CMSE® (Certified Machinery Safety Expert) expertis. Vi ger er hjälp med tolkningar, genomförande och verifiering av maskinsäkerhet i ditt projekt. Vi utför även riskbedömningar av er befintliga anläggning och upprättar om nödvändigt en åtgärdsplan för hur fullgod säkerhet ska uppnås. Tveka inte att kontakta oss för konsultation i dessa frågor, vi besöker er gärna och tittar på er anläggning!

”Skyltar, märkning och signaler ska användas då riskerna inte kan
undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom andra åtgärder.
Områden där särskild risk finns, ska alltid vara tydligt markerade.”  – AFS 2020:1

Scroll to top