• slide

    IndustriAutomation förbinder sig att fortsätta att vara förebilden för tjänster i våra befintliga och nya arenor för många år framöver.

Nyheter

10 apr. 2017 08:41
IndustriAutomation har tillsammans med systerbolaget BEKAB tecknat ramavtal med Sandvik och Ovako. Vi behöver omgående anställa El & Automations ingenjörer.
23 nov. 2016 10:37
Termen Industrie 4.0 härstammar från Tysklands high-tech strategi för att befrämja automation av tillverkningsindustrin. Konceptet ses som en lösning för återindustrialisering av västvärlden.
29 aug. 2016 08:58
IndustriAutomation behöver förstärka kontoren i Sandviken, Hofors och Hudiksvall
15 juni 2016 16:01
Kontaktinformation finns på IndustriAutomations hemsida http://www.industriautomation.se
27 apr. 2016 13:56
Nytt Robotföretag i Gävleregionen
22 apr. 2016 10:13
Nu kommer vi att satsa på tjänster inom robot kinematics
22 apr. 2016 09:45
12 apr. 2016 16:52
Grundtemat på seminariet är att avdramatisera roboten samt visa hur företagen kan effektivisera sin produktion.
20 dec. 2014 07:44
IndustriAutomation har fått en ny hemsida.
20 dec. 2014 07:41
Järnvågen, där IndustriAutomation, Bergströms Konstruktionsbyrå (BEKAB) och Koproma ingår, har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Sandvik som leverantör av konsult- och ingenjörstjänster inom flera områden. Avtalet började gälla 1 januari 2014 och innehåller en option på ett års förlängning.