Månad: november 2016

VAD INDUSTRI 4.0?

Termen Industrie 4.0 härstammar från Tysklands high-tech strategi för att befrämja automation av tillverkningsindustrin. Konceptet ses som en lösning för återindustrialisering av västvärlden.

Termen Industrie 4.0 härstammar från Tysklands high-tech strategi för att befrämja automation av tillverkningsindustrin. Konceptet ses som en lösning för återindustrialisering av västvärlden.

Den snabba digitaliseringen av ekonomin och samhället har drivit fram en industriell utveckling som tros skapa stora effektivitetsvinster.

Varje produkt i produktionskedjan bär med sig information om vart den ska och hur. Målet är kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering.

Det faktum att vi har konstant tillgång till data i realtid utan begränsningar i vare sig tid eller rum skapar möjligheter. Lägger vi därtill utvecklingen av Internet of Things (IoT) möjliggörs en utveckling mot smarta fabriker.

Den uppkopplade fabriken

Den tekniska grunden erhålls genom intelligenta, digitala nätverkssystem som kommer att möjliggöra nästan självstyrande produktionsprocesser. Det är en värld där människor, maskiner, utrustning, logistiksystem och produkter kommer att kommunicera och samarbeta med varandra

Industri 4.0 omfattar en produkts alla faser under sin livscykel. Ända från den första produktidén och produktutveckling, vidare till tillverkning, användning, underhåll och till slut återvinning.

Samtidigt kan kostnaderna sänkas trots att tillverkningen blir allt mer kundanpassad. Nätverkande mellan företag i leveranskedjan gör det möjligt att optimera inte bara enskilda produktionssteg utan hela värdekedjan. Omfattande realtidsinformation gör det till exempel möjligt för ett företag att reagera tidigt på tillgången på vissa råvaror. I teorin ska produktionsprocesser kunna styras över företagsgränserna för att spara resurser och energi.

Sammanfattning

Industri 4.0 ger stora möjligheter som kan omsättas i förbättrad produktionseffektivitet, stärkt konkurrenskraft och ökad flexibilitet i produktion och varuförsörjning.

Scroll to top