Författare: INFO-IA

IAAB FÅR ROBOTCELL FRÅN SYSTERBOLAGET VISRO

IndustriAutomation ska leverera en robot på åkbana till CIBES Lift AB.

Continue Reading

AUTOMATIONSINGENJÖRER SÖKES

Nu växlar vi upp verksamheten ytterligare ett snäpp.

För att möta den ökade efterfrågan rekryterar vi nu Automationsingenjörer inom:

PLC
Robotkinematik
Industriell bildbehandling

Din roll blir att arbeta i projektgrupp samt ha egna uppdrag med funktionsansvar.

Din bakgrund
Du har ett gediget intresse inom el och automation och har branscherfarenhet alternativt nyutexaminerad högskoleutbildning inom ämnet.
Kunskaper i programmeringsspråket Python och C# är meriterande.

Om oss
IndustriAutomation består idag av fjorton ingenjörer placerade i Sandviken. Vi arbetar med både fastpris- och konsultuppdrag mot tung industri.
Tillsammans med våra systerföretag BEKAB (Bergströms Konstruktionsbyrå), Koproma Engineering och VISRO är vi en komplett leverantör av maskiner och anläggningar.

IAAB FÅR ROBOTCELL FRÅN SYSTERBOLAGET VISRO

IndustriAutomation ska leverera en ABB målnings-robot på åkbana till Sandvik Materials Technology. Beställare är systerbolaget VISRO

Tyvärr är ytterligare information hemligstämplat.

INDUSTRIAUTOMATION SÖKER MEDARBETARE

SANDVIKEN
Vi behöver 3-4 erfarna ingenjörer inom el-konstruktion och programmering. Du bör ha minst 5 år i yrket. Körkort är ett krav.

HOFORS
En erfaren ingenjör inom el-konstruktion och programmering. Du bör ha minst 5 år i yrket. Körkort är ett krav.

HUDIKSVALL
En erfaren ingenjör inom el-konstruktion och programmering. Du bör ha minst 5 år i yrket. Körkort är ett krav.

Tack vare våra företag i Järnvågen-koncernen kan vi bedriva ett innovations- och utvecklingsarbete för att hjälpa kunder att ta fram nya produkter och system samt erbjuder leverans av hela projekt eller maskiner.

Kontakt:
Tony Eklöv
Chef Industriautomation AB
Telefon: 026-53 21 38
e-mail: tony.eklov@industriautomation.se

IndustriAutomation har tillsammans med systerbolaget BEKAB tecknat ramavtal med Sandvik och Ovako. Vi behöver omgående anställa El & Automations ingenjörer.

VAD INDUSTRI 4.0?

Termen Industrie 4.0 härstammar från Tysklands high-tech strategi för att befrämja automation av tillverkningsindustrin. Konceptet ses som en lösning för återindustrialisering av västvärlden.

Termen Industrie 4.0 härstammar från Tysklands high-tech strategi för att befrämja automation av tillverkningsindustrin. Konceptet ses som en lösning för återindustrialisering av västvärlden.

Den snabba digitaliseringen av ekonomin och samhället har drivit fram en industriell utveckling som tros skapa stora effektivitetsvinster.

Varje produkt i produktionskedjan bär med sig information om vart den ska och hur. Målet är kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering.

Det faktum att vi har konstant tillgång till data i realtid utan begränsningar i vare sig tid eller rum skapar möjligheter. Lägger vi därtill utvecklingen av Internet of Things (IoT) möjliggörs en utveckling mot smarta fabriker.

Den uppkopplade fabriken

Den tekniska grunden erhålls genom intelligenta, digitala nätverkssystem som kommer att möjliggöra nästan självstyrande produktionsprocesser. Det är en värld där människor, maskiner, utrustning, logistiksystem och produkter kommer att kommunicera och samarbeta med varandra

Industri 4.0 omfattar en produkts alla faser under sin livscykel. Ända från den första produktidén och produktutveckling, vidare till tillverkning, användning, underhåll och till slut återvinning.

Samtidigt kan kostnaderna sänkas trots att tillverkningen blir allt mer kundanpassad. Nätverkande mellan företag i leveranskedjan gör det möjligt att optimera inte bara enskilda produktionssteg utan hela värdekedjan. Omfattande realtidsinformation gör det till exempel möjligt för ett företag att reagera tidigt på tillgången på vissa råvaror. I teorin ska produktionsprocesser kunna styras över företagsgränserna för att spara resurser och energi.

Sammanfattning

Industri 4.0 ger stora möjligheter som kan omsättas i förbättrad produktionseffektivitet, stärkt konkurrenskraft och ökad flexibilitet i produktion och varuförsörjning.

IndustriAutomation behöver förstärka inför hösten/vinter 2016

IndustriAutomation behöver förstärka kontoren i Sandviken, Hofors och Hudiksvall

Industriautomation och KUKA Robotics bjuder in till Robot seminarium

Grundtemat på seminariet är att avdramatisera roboten samt visa hur företagen kan effektivisera sin produktion.

Ramavtal med Sandvik

Järnvågen, där IndustriAutomation, Bergströms Konstruktionsbyrå (BEKAB) och Koproma ingår, har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Sandvik som leverantör av konsult- och ingenjörstjänster inom flera områden. Avtalet började gälla 1 januari 2014 och innehåller en option på ett års förlängning.

Scroll to top