Månad: april 2017

INDUSTRIAUTOMATION SÖKER MEDARBETARE

SANDVIKEN
Vi behöver 3-4 erfarna ingenjörer inom el-konstruktion och programmering. Du bör ha minst 5 år i yrket. Körkort är ett krav.

HOFORS
En erfaren ingenjör inom el-konstruktion och programmering. Du bör ha minst 5 år i yrket. Körkort är ett krav.

HUDIKSVALL
En erfaren ingenjör inom el-konstruktion och programmering. Du bör ha minst 5 år i yrket. Körkort är ett krav.

Tack vare våra företag i Järnvågen-koncernen kan vi bedriva ett innovations- och utvecklingsarbete för att hjälpa kunder att ta fram nya produkter och system samt erbjuder leverans av hela projekt eller maskiner.

Kontakt:
Tony Eklöv
Chef Industriautomation AB
Telefon: 026-53 21 38
e-mail: tony.eklov@industriautomation.se

IndustriAutomation har tillsammans med systerbolaget BEKAB tecknat ramavtal med Sandvik och Ovako. Vi behöver omgående anställa El & Automations ingenjörer.

Scroll to top