top
logo
Om Du tycker att Du tillhör Framtidens Teknikkonsulter – Skicka en Spontanansökan! Inom en nära framtid kanske Vi Behöver Just Dig.

IndustriAutomation AB

IndustriAutomation tillhör Järnvågen koncernen och är ett leverantörsoberoende ingenjörsföretag inom industriell automation.

Vi erbjuder industrimarknaden allt från rådgivning till totalåtagande med funktionsansvar och har gedigna kunskaper inom projektering, konstruktion, programmering och idrifttagning.

Vår samlade erfarenhet är vår styrka.

 

 

Söndag 20 juni 2010 19:29

Exencotech samarbetar med IndustriAutomation

Med spillvatten från processindustrier som ”bränsle” tar Bengt Östlund och hans medgrundare och ordförande, Assar Svensson hjälp av olika paraffinblandningar, skräddarsydda för olika smältpunkter.

Metoden är kommersiellt gångbar så långt ned som till 25 grader och till en elproduktionskostnad på 26 öre per kilowattimme. 
Tekniken går ut på att använda spill- eller kylvatten med temperaturer ned till 25 grader för att hastigt värma paraffinfyllda rör. Innehållet i röret expanderar snabbt cirka 15 procent i volym när det smälter, det sker på några sekunder, och omvandlas då till rörelseenergi. När paraffinet sedan kyls igen med kallt vatten, återigen på några sekunder, krymper materialet och är förberett för nästa värmecykel. Energin tas till vara genom ett hydrauliskt system som driver en elgenerator. Verkningsgraden är inte hög, men så länge det handlar om spillvatten som annars bara ska pumpas ut i havet eller en sjö är tillgången på bränsle ”gratis”. 
- Processindustrier, kylvatten i fartyg och till och med varmt havsvatten kan användas som kraftkälla, säger Bengt Östlund. 
-Det är fullt möjligt att utnyttja temperaturskillnaden mellan det varma ytvattnet i varma hav och det kalla vattnet på botten. 
Enligt bolaget är det realistiskt att vänta sig att de första serieproducerade maskinerna finns på plats 2013. 
- För temperaturer under 55 grader har vi inte identifierat några kommersiella konkurrenter, säger Bengt Östlund.

 

Saxat ur affärsvärlden 2010-06-17 

 
Fredag 04 december 2009 14:40

Vi hälsar Göran Sundlöf Välkommen

Göran började 1 mars och kommer att arbeta som anläggningskonstruktör. 
Med sin långa erfarenhet som konstruktör kommer Göran att stärka IndustriAutomations samlade kunnande.


Vi är nu totalt tretton automationsingenjörer med varierande specialområden

 

 
Onsdag 10 februari 2010 13:38

Högst Kreditvärdighet i Sverige

Alla svenska företag värderas kontinuerligt när det gäller ekonomisk stabilitet och betalningsförmåga. IndustriAutomation är ett av endast 18844 aktiebolag som har haft högsta kreditvärdighet i ett år.

Det är inte första gången IndustriAutomation belönas med denna utmärkelse för sin stabila ekonomi.

 
« StartFöregående12345678910NästaSlut »

Sida 6 av 10

bottom